Over Aldenhoven Interieurwerken

Aldenhoven interieurwerken is een jong en dynamisch interieurbouwbedrijf dat gevestigd is aan de Berkenbos in Nuenen en richt zich zowel op de zakelijke- en particulieren markt. Uit hoogwaardige materialen vervaardigen wij in onze moderne werkplaats de meest uiteenlopende interieurs en meubelen, zowel modern als klassiek.

Onze vakmensen staan garant voor hoogwaardige afwerking en dragen zorg voor een perfecte oplevering, van het door u, of door ons, gemaakte idee/ontwerp.

Wij van Aldenhoven interieurwerken heten u dan ook van harte welkom en wensen u veel succes bij het verder bezoek van onze website.

Disclaimer

Aldenhoven Interieurwerken spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Aldenhoven Interieurwerken behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Aldenhoven Interieurwerken geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Aldenhoven Interieurwerken geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van - of fouten of vertraging in - het verstrekken van informatie.

Aldenhoven Interieurwerken garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
Aldenhoven Interieurwerken aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.